Geschiedenis van kerken en torens

De binnenstad van Groningen kent een aantal historische kerken en torens, waarvan met name de Martinikerk en -toren, en de Der Aa-kerk en -toren beeldbepalend zijn. Andere binnenstadskerken zijn o.a. de Rooms-Katholieke Sint Jozefkerk (voluit: Kathedrale kerk van de H.H. Martinus en Jozef) op de hoek van de Rademarkt/Radesingel, de Doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat en de Lutherse Kerk aan de Pelsterstraat. Als we de eerste stadsuitleg naar het noorden meerekenen, mag ook de Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerkhof niet ontbreken, en verder kunnen we als belangrijke gebedsruimte nog noemen: de Joodse Synagoge aan de Folkingestraat. Enkele gasthuizen in de binnenstad hebben ook een eigen kerkgebouw (Peper- of Sint Geertruidsgasthuis, Pelster- of Heilige Geestgasthuis