Nuttige informatie

Aangepast Luidprotocol (13 maart 2020)

“Meeste luidklokken Martinitoren even ‘stil’
Het Groninger Klokkenluiders Gilde, dat op zon- en feestdagen de klokken van de Martinitoren en maandelijks die van de Der Aa-toren laat klinken, zal vooralsnog de klokken niet luiden op de gebruikelijke manier. Normaal gesproken wordt er op zondagen twee keer vanaf de Martinitoren geluid, mede als oproep voorafgaand aan de Oecumenische Martinivieringen voor student en stadjer die het GSp/Studentenplatform voor Levensbeschouwing op zondagen houdt. Omdat deze diensten, op basis van de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus, tijdelijk zijn gestopt zal ook de luiding van de klokken van de Martinitoren tot aan de hervatting van de kerkdiensten niet op de gebruikelijke manier plaats vinden.

In plaats daarvan wordt op zondagen twee keer per dag de vrijwel nooit meer gebruikte zogenaamde ‘ruimstraatklok’ geluid. Deze klok, die al in 1764 in gebruik werd genomen, klonk van oorsprong bij calamiteiten en werd ook gebruikt om de mensen aan te sporen om aan het eind van de dag hun huizen op te zoeken. Nu luidt het Groninger Klokkenluiders Gilde deze klok dus tijdelijk als ‘signaalklok’, om de bevolking van Stad en Ommeland op te roepen zich te houden aan de maatregelen, zoals die door onze overheid zijn opgesteld ter bestrijding van de verspreiding van het corona-virus: een pandemie als corona (COVID-19) is immers óók te beschouwen als calamiteit.

De luiding van de Ruimstraatklok vindt tot nader order op zondagen plaats, om 11.15u en om 16.45u.”

Andere gebruikers van de toren

Het Gilde stemt het gebruik van de klokken af met de Gemeente Groningen, de beheerder van de toren. Ook vindt afstemming plaats met de twee andere organisaties die de toren gebruiken: de VVV die het mogelijk maakt voor toeristen de toren te bezoeken en Stichting Martini Beiaard die de bespelinjgen van de 49(+3) klokken van het carillon helemaal boven in de toren verzorgt.

VVV Groningen
Stichting Martini Beiaard Groningen

Opname Studentenkrant 14 september 2019

Zie hier ‘de klokkenluiders van Groningen’ – opname is van Open Monumentendag zaterdag 14 september 2019 – we zien o.a. onze voorzitter Jan Roeland aan het werk.
(Opname Groninger Studentenkrant 14 september 2019 – Nouschka van der Meij & Kevin Schilder)

Link via YouTube

Boeken

De rijke geschiedenis van de Martinikerk en de Martinitoren is vaak beschreven, waarbij de recente studies van Egbert van der Werff (over de kerk) en Frans Westra (over de toren) zeker niet onbenoemd mogen blijven. Het lijvige werk van Egbert van der Werff over – met name – de Martinikerk verscheen in 2004 bij Noordboek en is getiteld “Martini, Kerk en Toren”. Het is nog steeds verkrijgbaar, o.a. bij www.bol.com. Het boek van Frans Westra, kortweg “Martinitoren” geheten, verscheen in 2009 bij uitgeverij Passage, en is ook nog steeds verkrijgbaar, o.a. bij www.bol.com. Beide boeken geven een fraai inzicht over deze beeldbepalende gebouwen in de binnenstad van Groningen, bevatten kunsthistorische beschouwingen. Over de Der Aa-kerk en dito toren zijn helaas geen monografieën verschenen.

Websites

Martinitoren

Der Aa-kerk en toren