Nuttige informatie

Boeken

De rijke geschiedenis van de Martinikerk en de Martinitoren is vaak beschreven, waarbij de recente studies van Egbert van der Werff (over de kerk) en Frans Westra (over de toren) zeker niet onbenoemd mogen blijven. Het lijvige werk van Egbert van der Werff over – met name – de Martinikerk verscheen in 2004 bij Noordboek en is getiteld “Martini, Kerk en Toren”. Het is nog steeds verkrijgbaar, o.a. bij www.bol.com. Het boek van Frans Westra, kortweg “Martinitoren” geheten, verscheen in 2009 bij uitgeverij Passage, en is ook nog steeds verkrijgbaar, o.a. bij www.bol.com. Beide boeken geven een fraai inzicht over deze beeldbepalende gebouwen in de binnenstad van Groningen, bevatten kunsthistorische beschouwingen. Over de Der Aa-kerk en dito toren zijn helaas geen monografieën verschenen.

Websites

Martinitoren

Der Aa-kerk en toren