Luidprotocol 

Zondagluidingen
Vanaf zondag 5 september is het Groninger Klokkenluiders Gilde weer iedere zondag te horen vanaf de Martinitoren. Om 11.15 uur en 16.45 uur zijn de klokken dan weer 10 minuten voor de hele stad te beluisteren.

Zaterdagmiddagluidingen
Het Groninger Klokkenluidersgilde luidt elke tweede zaterdag van de maand de klokken van de Der Aa-toren en de laatste zaterdag van de maand de klokken van de Martinitoren van 17.00 – 17.10 uur. 

Andere gebruikers van de toren

Het Gilde stemt het gebruik van de klokken af met de Gemeente Groningen, de beheerder van de toren. Ook vindt afstemming plaats met de twee andere organisaties die de toren gebruiken: de VVV die het mogelijk maakt voor toeristen de toren te bezoeken en Stichting Martini Beiaard die de bespelinjgen van de 49(+3) klokken van het carillon helemaal boven in de toren verzorgt.

VVV Groningen
Stichting Martini Beiaard Groningen

Opname Studentenkrant 14 september 2019

Zie hier ‘de klokkenluiders van Groningen’ – opname is van Open Monumentendag zaterdag 14 september 2019 – we zien o.a. onze voorzitter Jan Roeland aan het werk.
(Opname Groninger Studentenkrant 14 september 2019 – Nouschka van der Meij & Kevin Schilder)

Link via YouTube

Boeken

De rijke geschiedenis van de Martinikerk en de Martinitoren is vaak beschreven, waarbij de recente studies van Egbert van der Werff (over de kerk) en Frans Westra (over de toren) zeker niet onbenoemd mogen blijven. Het lijvige werk van Egbert van der Werff over – met name – de Martinikerk verscheen in 2004 bij Noordboek en is getiteld “Martini, Kerk en Toren”. Het is nog steeds verkrijgbaar, o.a. bij www.bol.com. Het boek van Frans Westra, kortweg “Martinitoren” geheten, verscheen in 2009 bij uitgeverij Passage, en is ook nog steeds verkrijgbaar, o.a. bij www.bol.com. Beide boeken geven een fraai inzicht over deze beeldbepalende gebouwen in de binnenstad van Groningen, bevatten kunsthistorische beschouwingen. Over de Der Aa-kerk en dito toren zijn helaas geen monografieën verschenen.

Websites

Martinitoren

Der Aa-kerk en toren