Het Groninger Klokkenluiders Gilde is in november 1982 opgericht met als doel het weer gaan luiden van de klokken van de op dat moment drie klokken van de Martinitoren en het bevorderen van het luiden en alles wat daar mee samenhangt in de ruimste zin van het woord. Het Groninger Klokkenluiders Gilde heeft om en nabij 50 leden uit alle gelederen die op de zondagen de diensten in de Martinikerk met (een deel van de) twaalf luidklokken inluiden maar ook op zaterdagen de drie klokken van de Der Aa toren luiden. Ook op speciale gelegenheden als bijvoorbeeld het Groningsontzet en Koningsdag wordt er geluid, vaak met een aantal gasten van bijvoorbeeld de Oranje Vereniging, de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, het gemeentebestuur en een aantal studentenverenigingen of gewoon met het Groninger publiek.

De leden van het Gilde hebben verschillende achtergronden, ze komen bijvoorbeeld uit de detailhandel, werken als consultant, zitten in de politiek, werken aan de Rug of zijn lid van een studenten dispuut. Ieder lid luidt ongeveer één keer per drie weken de klokken van de Martinitoren. De luidingen worden gedaan volgens een rooster dat iedere keer qua samenstelling wisselt zodat alle leden elkaar tegenkomen. Daarna wordt er doorgaans door een aantal leden onder het genot van een kopje koffie nog ’nageborreld’. Naast de reguliere zondags luidingen, wordt er op zaterdagen geluid in de Martinitoren of in de Der Aa toren met één maal per maand aansluitend een gildeborrel. Leden worden hier niet voor ingeroosterd, iedereen is uitgenodigd. Ook buiten de luidingen is het Gilde actief: er worden geregeld excursies naar in de provincie gelegen kerken en torens georganiseerd, of we bezoeken een collega gilde.

Bij de luidingen is altijd een luidmeester aanwezig die alles in goede banen leidt. De grootte van de luiding (weer afhankelijk van de liturgische kalender) bepaalt hoeveel mensen ingeroosterd staan. Doorgaans zijn dit 3 tot 6 personen maar voor een ‘volle luiding’ heb je 16 luiders nodig. Op de tweede zaterdag van de maand worden de klokken van de Der Aa toren geluid en op de vierde zaterdag die van de Martinitoren met aansluitend de gildeborrel. Op de zondagen beginnen de luidingen op 11:15 uur (11:00 uur aanwezig) en om 17:00 uur (16:45) aanwezig, de zaterdagen zijn voor ieder die kan en zin heeft op 17:00 uur (10 minuten voor aanvang aanwezig). De aanvang en duur van de luidingen staat uiteraard ook op het rooster dat je voor de nieuwe luidperiode thuisgestuurd krijgt of wat je kunt downloaden vanaf onze besloten Facebook groep. De roosters worden iedere keer voor twee of drie maanden opgesteld.

Wanneer je geïnteresseerd bent om lid te worden van ons Gilde dan kun je hier onder meer informatie en een aanvraagformulier voor een lidmaatschap vinden.

GKG nieuwe leden informatie

GKG aanvraagformulier lidmaatschap